fbpx

Ustamca Gizlilik Politikası

Bu beyan ustamca.com gizlilik politikasını içerir.

Ustamca.com web sitesini ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Ustamca.com, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Ustamca.com web sitesi üzerinden (“Portal”), “Kullanıcılar” (üye ustalar/firmalar ve iş yaptırmak üzere siteyi kullanacak Müşteriler) tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen bilgileri, Üyeleri ile yaptığı “Usta Sözleşmesi” ve Müşterilerinin onayladığı “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında ve aşağıda belirtilen özel durumlar haricinde üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Müşteri, sistemimiz üzerinden yaptığı değerlendirmeler sonucunda bulduğu usta/firma ile görüşmek istediğinde; Müşteri’nin cep telefonu bilgileri, görüşmek istediği usta/firma yetkilisine bildirilecek ve Müşteri ile iletişime geçmeye davet edilecektir.

Ustamca.com çalışanları, Müşteri’nin taleplerinin yerine getirilmesi sırasında oluşabilecek acil durumlarda Müşteri ile cep telefonu vasıtası ile iletişime geçilebilecektir.

Ustamca.com üyelik aşamasında ve daha sonrasında Müşteriden bazı kişisel bilgilerini talep eder. Kişisel bilgilerin korunması ve gizliliğinin sürdürülebilmesi Ustamca.com ekibi olarak birinci önceliğimizdir.

Bu nedenle verilen bilgiler, Kullanıcı Sözleşmesi ’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Ustamca.com, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe Müşteri kişisel bilgilerini Ustamca.com ‘un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Data analizi, kredi kartı işlemleri ve idari nitelikteki diğer işler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmet sağlayıcı olmak üzere 3. kişilerle çalışıldığı için, müşteri tarafından hizmetlerimizden faydalanıldığı zaman Kişisel Bilgilerin bu 3. Kişilerle ilgili hizmetlerin sunabilmesi için paylaşılması konusunda hakkımız saklıdır.

Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Ustamca.com, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere; Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak amacıyla;

Ustamca.com’un Kullanıcılarla akdettiği “www.ustamca.com Kullanıcı Sözleşmesi” ve/veya Ustamca.com Usta Sözleşmesi”nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla Kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halinde;

Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerde,

Ustamca.com, tarafından “Portal” dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren Kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Ustamca.com ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu Müşterilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

Kişisel verilerin korunması gerektiği bilinciyle bunların yetkisiz erişimlere ve açıklamalara karşı korunması için birçok araç (kriptolama, şifreleme, fiziksel güvenlik, vb.) kullanılmaktadır.

Ancak bilindiği üzere üçüncü kişiler, hukuka aykırı olarak müşterinin web sitesi kapsamındaki iletişimini veya kişisel mesajlaşmalarını ele geçirebilir veya bu iletişimi ve mesajların alınmasını engelleyebilir ve diğer Kullanıcılar, Siteden elde ettikleri kişisel bilgileri kötü amaçlarla kullanabilir veya suistimal edebilir. Bu nedenle, müşteri gizliliğini korumak için büyük bir çaba göstermemize rağmen, kişisel bilgilerin veya kişisel mesajlaşmaların her zaman gizli kalacağı yönünde herhangi bir taahhüdümüz olamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, Ustamca.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. İnternet sitemizdeki müşteri deneyiminin kalitesini arttırmak için müşteri bilgisayarına bir veya birden fazla bilgi toplayıcı çerezler atayabiliriz.

Sitenin kullanımını ölçmek amaçlı çeşitli standart internet araçları kullanıp, hizmet ve reklamlarımızı bu bilgiler ışığında yeniden uyarlayabiliriz.

Ustamca.com üyesi olunduğunda veya üyeliksiz hizmet talep edildiği andan itibaren haftalık bilgilendirme bültenleri müşteri e-posta adreslerine gönderilecektir. Müşteri, dilediği zaman bu bülten gönderiminde değişiklik yapma, hizmetten vazgeçme ve yeniden başlatma hakkına sahiptir.

Müşteri, Sitemizden hizmet talep ederek veya hizmetler hakkında beni ara bilgi formunu doldurarak veya şirket e-posta adreslerimizden bilgi talebinde bulunduğu anda tarafına e-bülten, e-posta, telefon ve SMS aracılığıyla ulaşmamızı kabul etmiş sayılmaktadır.

Müşterilere ait tüm kredi kartı ve kişisel bilgiler internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 128 Bit şifrelenmiştir. Bu şekilde internet üzerindeki dolaşımlar sırasında herhangi bir şekilde bu müşteri bilgilerinin istenilmeyen kişi veya kurumlarca ele geçirilmesi önlenmiştir.

Müşteri, kişisel bilgilerini bizimle paylaşmamayı tercih edebilir. Bu durum sitemizin sağladığı çeşitli hizmet ve özelliklere ulaşılmasını engelleyebilir. Tüketici kullanıcılarımız üye hesaplarına girerek promosyonel e-posta ve bültenlerin kendilerine ulaşmasını durdurabilir. Ayrıca, kullanıcılar İnternet tarayıcılarının ayarlarını değiştirerek çerezleri engelleyebilir veya silebilir. Bu durum sitemizin sağladığı çeşitli hizmet ve özeliklere ulaşılabilmesini engelleyebilir.

Sistemimizde Üyeler hesaplarına giriş yaparak, Üye olmayanlar iletişim bilgilerimizde bulunan e-posta adresine posta göndererek kişisel bilgilerini görüntüleyebilir veya güncelleyebilir.

Ustamca.com olarak Gizlilik politikamızı sitemizdeki değişikliklere ayak uydurabilmesi için sık sık değiştirebiliriz. Eğer bilgi toplama yöntemlerimiz ve bu bilgileri kullanma şekillerimiz açısından köklü değişiklikler yapmak zorunda kalırsak bu durumu müşterilerimizin bize vermiş olduğu e-posta adresine e-posta göndererek veya sitemizde yayınlayarak bildiririz.